Small business avenues Blog Faq

Tiêu chuẩn kế hoạch kinh doanh Tiêu chuẩn KPMG

Kế hoạch kinh doanh là một khu phức hợp, nghiêm trọng, đòi hỏi một cách tiếp cận nhất định. Nó phải được soạn thảo với các tiêu chuẩn được thông qua cho từng trường hợp cụ thể. Bước này có liên quan chặt chẽ với các nhiệm vụ, ...

  • 25 phút
Tại sao một kế hoạch kinh doanh cho một khởi nghiệp là một nhu cầu

Phát triển ý tưởng và thực hiện một khởi động từ đầu là một nhiệm vụ tốn thời gian. Nhiều thứ cần được tính đến để bắt đầu hiệu quả. Điều chính là thể hiện tầm nhìn của bạn về tính toán khởi động với các vấn đề của mọi người. Đồng thời, cần xác định động lực, sở thích và mục đích của nó trong cuộc sống.

  • 18 phút
Tại sao một kế hoạch kinh doanh cho một khởi nghiệp là một nhu cầu
Kế hoạch kinh doanh như một hình thức đại diện cho chiến lược phát triển của công ty

Vấn đề lý thuyết của kế hoạch kinh doanh. Giá trị của kế hoạch kinh doanh trong điều kiện hiện đại. Đề án của quá trình hoạch định chiến lược. Đánh giá quỹ và cơ hội để thực hiện dự án. Kế hoạch tài chính công ty và tính toán chi phí.

  • 21 phút
Kế hoạch kinh doanh như một hình thức đại diện cho chiến lược phát triển của công ty
Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp xây dựng CJSC Sibstroy

Chức năng kế hoạch kinh doanh, giai đoạn phát triển và cấu trúc của nó. Các đặc điểm chung của công ty xây dựng, ngành công nghiệp được sản xuất. Phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh chính. Chương trình sản xuất và bán hàng. Đầu tư vốn vào dự án.

  • 11 phút
Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp xây dựng CJSC Sibstroy
Yêu cầu về thiết kế của kế hoạch kinh doanh trang tiêu đề

Kế hoạch kinh doanh mở đường cho tương lai cho những người mơ ước tạo ra doanh nghiệp của riêng họ.

  • 11 phút
Yêu cầu về thiết kế của kế hoạch kinh doanh trang tiêu đề
Chúng tôi sử dụng cookie.
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
CHO PHÉP COOKIE.